Software Legal

Software Legal
Fer servir un programari il·legal és delicte i encara que fins ara era l'empresa era qui responia d'ell, segons la nova normativa ja aprovada a partir del 01/07/2015 seran els administradors els que respondran personalment. La llei orgànica que reforma el Codi Penal va ser definitivament aprovada el 26/03/2015 al Congrés, després d'introduir el Senat l'obligatorietat a partir del primer de juliol...
More