Software Legal

Fer servir un programari il·legal és delicte i encara que fins ara era l’empresa era qui responia d’ell, segons la nova normativa ja aprovada a partir del 01/07/2015 seran els administradors els que respondran personalment.
La llei orgànica que reforma el Codi Penal va ser definitivament aprovada el 26/03/2015 al Congrés, després d’introduir el Senat l’obligatorietat a partir del primer de juliol en lloc dels 6 mesos de costum. Estan contemplats entre d’altres els delictes informàtics, encara que tipifica molts, segons l’article 31 serà l’administrador d’una empresa qui respongui davant la llei:
«El que actuï com a administrador de fet o de dret d’una persona jurídica, o en nom o representació legal o voluntària d’un altre, respondrà personalment, (…), si aquestes circumstàncies es donen en l’entitat o persona en nom o representació obri . »
Les companyies fabricants de programari es defensen també contra els problemes legals. Per exemple Microsoft guarda les adreces IP dels equips on s’activen còpies de Windows i altres programes. D’aquesta manera detecta activacions massives il·legals des d’aquestes adreces, el que explica el fet que hi hagi demandat a empreses per aquest motiu.
Si el programari és il·legal és important regularitzar la seva situació abans que tingui alguna conseqüència, pel que et recomanem que et deixis assessorar. Actualment som proveïdors de llicències de Microsoft i altres fabricants i podem ajudar-te en el procés de regularització de les teves llicències, o bé ajudar-te a adquirir alguna en cas que ho necessitis.
Recorda, fins ara era l’empresa o persona jurídica qui responia per aquest tipus de delictes, però després de la nova reforma, et pot portar conseqüències penals.